Hải Phòng: Chủ tịch “che đậy” thông tin đại biểu xây nhà không phép
Xem thêm