Kinh ngạc xác ướp 1.100 tuổi đi... 'giày Adidas'
Xem thêm