Xử lý gần 10.000 "ma men" sau nửa tháng tổng kiểm soát phương tiện
Xem thêm