Trung Quốc phát cảnh báo khẩn với 3 con sông chính trước đợt lũ mới
Xem thêm