Kỉ lục gia Khánh Hòa chiến thắng sát nút tại Cuộc thi tháng Olympia
Xem thêm