Miss World 2020 chính thức bị huỷ vì dịch COVID-19
Xem thêm