Hình ảnh không lực Syria cho nổ tung kho đạn lớn của phiến quân tại tỉnh Idlib
Xem thêm